Tratamentos

Tratamentos de patoloxías do doente

Unha das nosas referencias do noso centro é a abordaxe de patoloxías clínicas.

Cada patoloxía ou lesión require un tratamento e planificación específica e diferenciada.

En Marem temos esto moi claro, por iso, temos un enfoque e atención personalizada para cada doente.

Patoloxías uroxinecolóxias

Tratamos patoloxías como prolapso (descenso dun órgano cara a cavidade vaxinal), incontinencia urinaria de esforzo ou urxencia, vexiga hiperactiva, dispareunias (dor asociado as relacións sexuais), etc.

Patoloxía Coloproctolóxica

Estreñimento distal, incontinencia de gases…

Patoloxía propia do embarazo

Ciatálxias, dor lumbar, pernas cansas, pubalxia, masaxe perineal… Procuramos que o embarazo sexa un momento vital pleno e sen limitacións, e que de cara ao parto o estado físico da muller sexa o mellor en cada caso.

Lesions deportivas

Rotura de fibras, distensións musculares, síndrome da cintilla iliotibial, epicondilitis,….

Lesions traumatolóxicas

Esguinces, contusións, latigazo cervical…. Cando se produce un traumatismo en maior ou menor grao hai unha afectación de diversos sistemas corporais, en marem buscamos todos os desaxustes e tratamos a lesión dende un punto de vista da globalidade corporal.

Cefaleas (Dor de cabeza) e Mareos tensionais

Poden estar causadas pola tensión muscular acumulada e a rixidez da rexión cervical, tamén poden ser asociados a malos hábitos posturais e a disfuncións na articulación da mandíbula (ATM)

Lumbalxias, cervicalxias, dorsalxías, patoloxías tendinosas, …

Facemos un abordaxe dende o orixe da patoloxía e traballamos no ámbito da prevención para evitar recidivas.

Alteracións da postura como a escoliosis, cifose...

Atendemos aquelas alteracións que se desenrolan de forma idiopática (sen causa coñecida) durante o crecemento en idades temperás ou aquelas derivados  de malos hábitos posturais mantidos durante xornadas prolongadas.

Enfemedades Reumatolóxicas

Artritis e Artrosis, Fibromialxia, Espondilitis anquilosante, Hombro doloroso…

Fisioterapia en pelviperinealoxía

Abordamos patoloxías derivadas do embarazo e a súa preparación, recuperación postarto, patoloxías uroxinecolóxicas e fisiosexoloxía.

Patoloxías uroxinecolóxias

Tratamos patoloxías como prolapso (descenso dun órgano cara a cavidade vaxinal), incontinencia urinaria de esforzo ou urxencia, vexiga hiperactiva, dispareunias (dor asociado as relacións sexuais), etc.

Patoloxía Coloproctolóxica

Estreñimento distal, incontinencia de gases…

Patoloxía propia do embarazo

Ciatálxias, dor lumbar, pernas cansas, pubalxia, masaxe perineal… Procuramos que o embarazo sexa un momento vital pleno e sen limitacións, e que de cara ao parto o estado físico da muller sexa o mellor en cada caso.

Lesions deportivas

Rotura de fibras, distensións musculares, síndrome da cintilla iliotibial, epicondilitis,….

Lesions traumatolóxicas

Esguinces, contusións, latigazo cervical…. Cando se produce un traumatismo en maior ou menor grao hai unha afectación de diversos sistemas corporais, en marem buscamos todos os desaxustes e tratamos a lesión dende un punto de vista da globalidade corporal.

Cefaleas (Dor de cabeza) e Mareos tensionais

Poden estar causadas pola tensión muscular acumulada e a rixidez da rexión cervical, tamén poden ser asociados a malos hábitos posturais e a disfuncións na articulación da mandíbula (ATM)

Lumbalxias, cervicalxias, dorsalxías, patoloxías tendinosas, …

Facemos un abordaxe dende o orixe da patoloxía e traballamos no ámbito da prevención para evitar recidivas.

Alteracións da postura como a escoliosis, cifose...

Atendemos aquelas alteracións que se desenrolan de forma idiopática (sen causa coñecida) durante o crecemento en idades temperás ou aquelas derivados  de malos hábitos posturais mantidos durante xornadas prolongadas.

Enfemedades Reumatolóxicas

Artritis e Artrosis, Fibromialxia, Espondilitis anquilosante, Hombro doloroso…

Fisioterapia en pelviperinealoxía

Abordamos patoloxías derivadas do embarazo e a súa preparación, recuperación postarto, patoloxías uroxinecolóxicas e fisiosexoloxía.

Patoloxías uroxinecolóxicas

Tratamos patoloxías como prolapso (descenso dun órgano cara a cavidade vaxinal), incontinencia urinaria de esforzo ou urxencia, vexiga hiperactiva, dispareunias (dor asociado as relacións sexuais), etc.

Patoloxía Coloproctolóxica

Estreñimento distal, incontinencia de gases…

Patoloxía propia do embarazo

Ciatálxia, dor lumbar, pernas cansas, pubalxia, masaxe perineal… Procuramos que o embarazo sexa un momento vital pleno e sen limitacións, e que de cara ao parto o estado físico da muller sexa o mellor en cada caso.

Lesions deportivas

Rotura de fibras, distensións musculares, síndrome da cintilla iliotibial, epicondilitis,….

Lesions traumatolóxicas

Esguinces, contusións, latigazo cervical…. Cando se produce un traumatismo en maior ou menor grao hai unha afectación de diversos sistemas corporais, en marem buscamos todos os desaxustes e tratamos a lesión dende un punto de vista da globalidade corporal.

Rehabilitación da musculatura extraocular

Cefaleas, tortícolis, síndromes vertixinosos, tratamento oculormotor para alteracións posturales, rehabilitación oculomotora

Cefaleas (Dor de cabeza) e Mareos tensionais

Poden estar causadas pola tensión muscular acumulada e a rixidez da rexión cervical, tamén poden ser asociados a malos hábitos posturais e a disfuncións na articulación da mandíbula (ATM)

Lumbalxia, cervicalxia, dorsalxía, patoloxías tendinosas, …

Facemos un abordaxe dende a orixe da patoloxía e traballamos no ámbito da prevención para evitar recidivas.

Alteracións da postura como a escoliosis, cifose...

Atendemos aquelas alteracións que se desenrolan de forma idiopática (sen causa coñecida) durante o crecemento en idades temperás ou aquelas derivados de malos hábitos posturais mantidos durante xornadas prolongadas.

Enfemedades Reumatolóxicas

Artritis e Artrosis, Fibromialxia, Espondilitis anquilosante, Hombro doloroso…

Pediatría

Fisioterapia respiratoria, cólico do lactante, refluxo gastro esofáxico, trastornos do desenrolo psicomotor, alteracións posturais

BUY NOW
Precisas axuda?