Que facemos

Coidamos da túa saúde

Fisioterapia en Pelviperinealoxía

Esta rama da fisioterapia abarca os campos da uroxinecoloxía, obstetricia, coloproctoloxía e sexoloxía. Tratando as alteracións músculo-aponeuróticas do chan pelviano, a estrutura ósea da pelvis e as súas articulacións cuxa funcionalidade será decisiva para evitar alteracións na fisioloxía e na posición das vísceras e as estruturas abdomino- perineais.

Valoramos e tratamos alteracións como a Incontinencia urinaria, vexiga hiperactiva, prolapsos (descensos de órganos cara a vaxina), correcta mobilidade visceral, dores menstruais derivados de retraccións miofasciais, dor pélvico crónico…

Acompañamos as mulleres embarazadas no seu camiño axudándolles a prepararse físicamente para o parto da mellor maneira posible, así como aliviamos as dores físicas derivadas do propio embarazo (lumbociatálxias, síndrome do piramidal, etc…).
O embarazo é un acontecemento vital para a muller, suceden unha serie de cambios importantes aos que o corpo ten que adaptarse da mellor maneira. O crecemento da barriga que alberga ao novo ser provoca un estiramento dos ligamentos que anclan o útero, así como os ligamentos da pelvis, as visceras teñen que replegarse deixándolle sitio para o útero, as cadeiras ensánchanse, a pelvis modifica a súa posición e o diafragma elevase. Intentamos que o corpo esté preparado para todas estas adaptacións.

Durante o embarazo o corpo da muller sofre cambios importantes, hai unha distensión do abdome (podendo provocar unha diástase dos rectos abdominais), o chan pelviano ten que soportar o peso da barriga, o esquema corporal adaptase para soportar este peso provocando unha alteración postural etc. Ademáis disto durante o parto poden ocorrer episiotomías, partos instrumentas, cesáreas…
Todo isto fai que despois do alumbramento o corpo tarde en recuperarse e adquirir a súa nova normalidade. En Marem valoramos todos os aspectos relacionados con estas alteracións dende as cicatrices de episiotomías e cesáreas, a postura, o abdome (presenza de diástase), o chan pelviano etc; e adaptamos un tratamento personalizado para cada muller nese momento tan novedoso na súa vida.

Ademáis ofrecemos grupos reducidos de rehabilitación postparto, nos que as mulleres poden compartir as súas experiencias ademáis de recuperar a forma física.
Estos grupos non eximen dunha valoración individual para adaptar o traballo de forma persoal.

Profundiza no tratamento de incontinencias ano/rectais, estreñimento de orixe ano/rectal, disinerxia recto-esfinteriana, rectoceles, dor ano/rectal.

A dor durante as relacións sexuais nunca é normal, por iso, nesta rama da fisioterapia ponse énfasis no tratamento das dispareunias, anorgasmia, vaxinismo, etc…

Dor localizado na rexión pélvica situado dende a rexión do baixo vientre e entre as caderas. Ocasionado en moitos casos por alteracións na estática visceral, patoloxías como a endometriose, etc…

Método 5P (Logsurf)

Consiste nun método propioceptivo para tratalos músculos perineais e as disfuncións do chan pelviano a través da postura. Úsase o pé como vía de entrada da información que permite facer pequenas regulacións posturais poñendo en xogo as fibras tónicas perineais, permitindo o seu despertar a vez que a súa tonificación.

A través deste método tamén se tratan os músculos abdominais e reequilibranse as tensións musculares de todo o corpo, principalmente diafragma e músculos da esfera pélvica. É un método que fomenta o estímulo da cadena de enderezamento e por iso leva a xestión das presións toraco-abdominales.

Ximnasia Abdominal Hipopresiva

Consiste en xerar unha hipopresión na nosa cavidade abdominal e pélvica a través dunha aspiración en apnea espiratoria (sen aire) do diafragma torácico, xerando unha presión negativa no abdome que implica unha verdadeira succión das nosas visceras, ademáis dunha activación por vía reflexa da musculatura do chan pelviano e da nosa faixa abdominal.

Exercicios de conciencia perineal

Moitas mulleres teñen un esquema corporal no que non aparece o seu chan pelviano, a falta de visibilidade e de educación sexual fai que moitas non diferencien unha contracción do chan pelviano. Por iso é de suma importancia o aprendizaxe a recoñecer o noso chan pelviano, a sentir a súa contracción, e a incluílo no esquema corporal global.

Exercicios de Kegel

Os exercicios de Kegel forman parte da recuperación do chan pelviano pero non son válidos como recuperación única como se pensaba hai moitos anos. Sabemos da importancia deste tipo de exercicios de contracción illada pero tamén recoñecemos a importancia de que estos sexan pautados por un profesional adaptando a súa intensidade, repeticións e series, tras unha valoración.

Terapia manual

Conxunto de técnicas manuais encamiñadas a mellorar a movilidade, elasticidade e integridade dos texidos. Dende masoterpia e kinesiterapia pasando pola Inducción Miofascial.

Inducción Miofascial. A inducción miofascial é un método de evaluación e de tratamento das tensións da fascia encamiñado a eliminar as súas restriccións e equilibrar a función corporal alterada. A fascia é o texido conxuntivo que rodea tódolos órganos en forma tridimensional permitindo a súa correcta posición e funcionamento. Cada músculo e cada unha das súas fibras están rodeados por fascia e o recorrido desta é continuo.

Punción seca

É unha técnica invasiva na que se utilizan agullas como as de acupuntura para o tratamento do síndrome de dor miofascial causado por puntos gatillo (nós dolorosos dentro dunha banda tensa dun músculo).

Reeducación Postural e Exercicio Terapéutico

O movemento xusto é imprescindible para unha boa saúde física e mental.

En Marem buscamos a través do exercicio controlado a rehabilitación das doenzas derivadas de malas posturas, ou patróns de movemento alterados.

A visón que se fai do corpo humano dende este método é unha visión global, facendo unha análise das cadeas musculares, así como da cadea visceral, neuromenínxea, cráneo e ATM. Realízase a observación da postura global e do movemento de cada segmento e basándonos nesto deseñamos un plan terapéutico adaptado a cada persoa usando tanto técnicas manuais como exercico terapéutico para así conseguir mellorar a postura e a calidade de movento dos pacientes.

O método pilates consiste nun conxunto de exercicios para tonificar e mellorar a elasticidade do corpo. A este método dáselle un matiz terapéutico adaptandoo ao tratamento das distintas patoloxías que poidan aparecer na clínica.

Ten o seu orixe no uddiyana bandha do ioga, leva xa uns anos en auxe debido ao seu estudo para a rehabilitación do chan pelviano na cal se obteñen grandes resultados, sábese ademáis dos seus beneficios a hora da tonificación da musculatura estabilizadora (a máis profunda) do abdome, e a nivel visceral(mellorando a movilidade das visceras). Ademáis xunto con determinadas posturas axúdanos na reeducación postural e na movilidade neuromenínxea.

BUY NOW